Luckan_kulturpost_banner

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret i Helsingfors, är en allmännyttig förening som betjänar befolkningen i huvudstadsregionen i Finland. Som gränsöverskridande aktör har Luckan fått ett naturligt uppdrag att på olika sätt medverka till att profilera det finlandssvenska utåt. Luckan strävar till att stöda finlandssvensk kultur och stärka den finlandssvenska kulturidentiteten, stärka språket och främja utveckling av svensk service.

Nu rekryterar vi följande tjänster

 

Projektchef
Luckan Integration

Luckan har bedrivit integrationsverksamhet sedan år 2008. Integrationsverksamheten består idag av informations- och handledningspunkter, mentorverksamheten FIKA och ett flertal andra projekt. Integrationsteamet består av 5 personer.

Vi söker nu en projektchef för ett nytt projekt, ”Frendi”, som finansieras av Asyl,- Migrations och Integrationsfonden. Projektet skapar naturliga kontaktytor mellan majoritetsbefolkningen och unga invandrare och befrämjar den dubbelriktade integrationen och mångfaldsfostran bland ungdomar. Inom projektet skapas gruppverksamhet (kurser) för ungdomar i svenskspråkiga gymnasier och invandrarelever i förberedande undervisning på finska.

Arbetsuppgifter

De centrala arbetsuppgifterna är att planera och förverkliga projektet tillsammans med en (halvtids)projektkoordinator.

Arbetsuppgifterna inkluderar att skapa kontakter till läroinrättningar, rekrytera deltagare, skräddarsy introduktionsutbildningar och skapa och förverkliga innehållet för deltagarnas kurser. Arbetet innehåller även rapportering och redovisning till finansiärerna.

Övriga uppgifter

Information och marknadsföring, dokumentering, webbuppdatering, mötesuppgifter.

Sökandes profil

Vi söker en person med lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning och integrationsarbete.

Arbetet kräver goda kunskaper i engelska, finska och svenska och goda sociala kunskaper. Vi värdesätter erfarenhet av utbildningsplanering, att arbeta med unga och att tala inför grupper.

Befattning

Befattningen är för projekttiden, 1.3.2016-31.12.2017. Arbetspunkten är Luckan i Helsingfors, men arbetet kräver resor i huvudstadsregionen med omnejd.

Jenny Asplund tar emot förfrågningar och ansökningar per e-post [email protected]

Ansökan med löneanspråk samt CV bör e-postas senast 12.2.2016

* * *

Integrationskoordinator (vikariat):

Luckan Integration

Luckan har bedrivit integrationsverksamhet sedan år 2008. Integrationsverksamheten består idag av informations- och handledningspunkter, mentorverksamheten FIKA och ett flertal andra projekt. Integrationsteamet består av 5 personer. Vi söker nu en vikarie för koordinatorn för informations- och handledningspunkten i Helsingfors. Tjänsten finansieras av RAY.

Arbetsuppgifter

De centrala arbetsuppgifterna är handledning av invandrare på engelska, finska och svenska samt att koordinera evenemang för målgruppen. Arbetet utförs till största delen på Luckan i Helsingfors, men en del uppsökande verksamhet ingår i arbetet. Arbetet innehåller även rapportering och att ansöka om finansiering.

Övriga uppgifter
Information och marknadsföring, dokumentering, webbuppdatering, mötesuppgifter.

Sökandes profil
Vi söker en person med lämplig högskoleexamen och erfarenhet av handledning. Arbetet kräver goda kunskaper i engelska, finska och svenska.

Befattning
Vikariatet är t.om. 31.12 med möjlighet till förlängning. Start 1.3.2016 eller enligt överenskommelse. Den fasta arbetspunkten är Luckan i Helsingfors.

Lön 2600-2800 beroende på erfarenhet. Jenny Asplund tar emot förfrågningar och ansökningar per e-post, ansökan samt CV bör e-postas senast 31.1.2016 till [email protected].

* * *