fbpx

Luckan välkomnar alla nyanlända i huvudstadsregionen

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Information, Integration
Bild: Worldcloud

Pressmeddelande 8 augusti 2019

Luckan välkomnar alla nyanlända i huvudstadsregionen

Luckan Integration skickade i slutet av juli ut ett välkomstbrev till 2200 personer över 18 år som har
flyttat till till huvudstadsregionen under 2019 och som inte har något av de nationella språken som
modersmål. Syftet med brevet är att berätta om möjligheten att integreras på svenska, en möjlighet som
ofta hamnar i skymundan i informationen till nyanlända. I brevet bjuds de även in till ett fika- och
informationstillfälle måndagen den 12 augusti till Luckan på Georgsgatan.
Välkomstbrevet är en del av Luckan Integrations treåriga projekt Kompetenscentret för svensk
integration som startade våren 2019. Projektledare Veronica Hertzberg påminner om att man som ny i
Finland har rätt till integrationsutbildning, antingen på finska eller svenska. Man kan ansöka om
medborgarskap på bägge språken och man har rätt till myndighetsservice på svenska. Det går att få
svenskspråkig utbildning, från småbarnspedagogik till högskolestudier och det svenskspråkiga
kulturlivet är rikt, bland annat inom litteratur, teater och musik. Via det svenska språket kan hela Norden
öppnas upp.
Projektet kartlägger hur integrationen på svenska för barn, unga och vuxna ser ut i huvudstadsregionen,
för att kunna bygga upp en strategi för den svenska integrationsvägen. Projektet vill stärka samarbetet
mellan det offentliga, utbildningsaktörer, arbetsgivare och tredje sektorn.
– Vi vill förbättra informationen om möjligheten att välja svenska som integrationsspråk så att den når
målgruppen i ett tidigt skede. Luckan fungerar som en knutpunkt för information och stöder nyinflyttade
med att utforska sina möjligheter, säger Ann-Jolin Grüne, utvecklingschef för Luckans
integrationsverksamhet.
Som finansiärer står Aktiastiftelsen Tre smeder, Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla och Aktiastiftelsen
Vanda.

För mera information kontakta:
projektledare Veronica Hertzberg tfn 0505819924, [email protected]
utvecklingschef Ann-Jolin Grüne tfn 0401659616, [email protected]