fbpx

Vi fick äran att börja vår måndag här på Luckan i Helsingfors med en gästföreläsning av Leena Björkqvist om projektarbete. Leena är en av mödrarna för Produforum och har varit med i otaliga projekt och medverkar för tillfället bland annat i projektet Kreativa Delaktiga Finland.

Leena började föreläsningen med frågan: När vet man att man lyckats med ett projekt? Som ledde till en livlig diskussion om vad projekt egentligen strävar efter. Projektvärlden är rörlig och tanken bakom projekt är ju att det skall leda till någon sorts utveckling och till och med till att bli en bestående del av aktiviteten i en organisation. Men å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att projekt även skall skapa något som faktiskt fungerar för rätt målgrupp och ha en strävan att ändra människors tankebanor. Vi fick till uppgift att i par tänka på våra egna projekt här på Luckan och fylla i en blankett med olika delmoment i projektarbetet.

Efter uppgiften diskuterade vi tillsammans och kom underfund med en massa intressanta aspekter som bland annat att den kvantitativa statistiken som samlas under ett projekt är viktig men att man inte får glömma den kvalitativa sidan, det vill säga det som man kanske inte kan mäta. Det är även essentiellt att hålla sig till det konkreta planet, jobba med sina målsättningar och tänka på vad man egentligen kan göra och få till stånd. Projektet skall få leva och man skall kontinuerligt utvärdera och utveckla.

Leena avslutade med rådet att vi alla borde fortsätta ta in ny kunskap och utveckla oss själva för att bli bättre och kreativare projektarbetare. Tack för dina goda tips, Leena 🙂