fbpx

sv_v_2015Svenska dagen firas den sjätte november i Finland. Det var år 1908 som Svenska folkpartiet instiftade dagen för att stärka den finlandssvenska identiteten och sammanhållningen. Dagen firas alltså inte till minne av Gustav II Adolf, som i Sverige, även om hans gärningar en gång stod som bakgrund för firandet.

Gustaf II Adolf är vår historias största minne, väl värt att bliva den medelpunkt, kring vilken Finlands svenska befolkning skrider till samling på en dag, då denna ur sina hävder vill hämta nytt mod och nya krafter i striden för sin rätt att vara sig själv, att bevara sin nationalitet.

Idag firas Svenska dagen runt om i landet på många olika sätt, och alla är välkomna med på festligheterna. Svenska Finlands folkting driver sedan flera år tillbaka verksamheten Svenska veckan som belyser det svenska kulturutbudet i Svenskfinland veckan kring Svenska dagen.

I år firas Svenska veckan firas på 15 orter i Finland. Omkring 200 evenemang arrangeras i Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Björneborg, Kimitoön, Åbo, Raseborg, Kyrkslätt, Lahtis, Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Borgå och Lovisa.
Svenska veckan har blivit en naturlig del i samband med firandet av Svenska dagen 6.11. Svenska Finlands folkting fungerar som huvudman och koordinator för evenemanget och erbjuder både organisationer och lokala förmågor en plattform att visa upp sig på. Ett av syftena med Svenska veckan är också att ge den finsktalande befolkningen större möjligheter att bekanta sig med den svenska kulturen. Speciellt i språköarna Björneborg, Tammerfors och Uleåborg deltar ett stort antal finskspråkiga i firandet av Svenska veckan.