fbpx

Tammerfors fyller 240 år!

Publicerat den Kategoriserat som Arkiv, Information, Luckan Tammerfors
Åbo Akademis bildsamlingar Foto Svante Lagergrén

Luckan firar födelsedagen men BARNTEATER på
Barnkulturcentret Rulla i Kulturhuset Laikku, Keskustori 4
Lördagen den 28.9.2019 kl 13.00 och 14.00.
I pjäsen följer vi Mitt önskefrö genom årstiderna; från litet frö till
storvuxet träd. Berättelsen får sin början på vintern, då allt är tyst
och livet till synes står stilla. Vårens första regn lämnar marken
bar. Livet kan få sin början i det lilla fröet. Vi får uppleva
sommarens frodiga grönska ackompanjerat av glada, svängiga
rytmer som så småningom går över till höstvindar som viner i Mitt
önsketräds grenar.Mitt önskefrö lyfter fram det stora i det lilla, hur
små saker kan ha en stor betydelse. Ett litet bi kan ha en stor
uppgift.
Föreställningen är nonverbal och uppmuntrar till sagolek över
språk- och kulturgränserna.
Barn 3-8 år
Fritt inträde

Tuija Laurén
Luckan Tammerfors