fbpx

Min kortvariga men lärorika vistelse i Luckan gav mig mycket kunskap om Finlandssvenskan och dess betydelse för invånarna. Ur en stockholmares oerfarna synvinkel av Helsingfors fanns det mycket att absorbera. Innan mitt besök förstod jag inte meningen med två språk i Finland. Jag har växt upp med endast svenska runt om mig och med andra ord har jag aldrig sett svenskans betydelse i Finland. Innan jag förklarar varför jag hade min snedvridna världsbild och hur jag ändrade den till det bättre borde jag presentera varför jag kom till Helsingfors i första taget.

Svenska Klubben

Jag heter Victor Rudolfsson och gick med i ett arbete som heter Nordplus Junior. Detta arbete har som syfte att upplysa nordbor om de nordiska ländernas arbetskultur och utbildning. Därför fick jag möjligheten att besöka Finland och Island.

Jag fick en praktikplats hos ett informations- och kulturcentrum vid namnet Luckan som har som uppdrag att främja den finlandssvenska kulturen. Till en början var jag skeptisk då jag aldrig varit mycket av en kulturmänniska men ju längre tiden gick desto mer fick arbetskollegorna mig att känna det som att jag dragit miljonlotten. Jag har varit väldigt nöjd med min korta tid här på Luckan och det har gett mig en stark inblick i den Finlandssvenska kulturen i Helsingfors.

Nu i efterhand känner jag mig dum för att inte ha insett hur ett språk kan influera ett folk så pass mycket. Enligt mig är är språk det enda som skiljer en människa från en annan. Genom att se på en människa är det svårt att se varifrån personen kommer men genom språk går det bra. Du kan höra om personen kommer från Sverige genom språket. Du kan höra om personen är från Finland genom språket. Detta kan skapa en viss obalans i ett samhälle med två olika språk. Det tycker jag har hänt i Finland då majoriteten pratar finska medan liten del talar svenska som skapar en risk för “vi” och “dem” är en tvåspråkig nation som innebär att det finns två nationalspråk. Det finns hela 290 000 invånare med svenskan som modersmål men likväl finns det ett parti som vill strypa den svenska undervisningen. De kallar den obligatoriska svenskan i årskurs 7-9 för “tvångssvenska” och ser detta som onödigt. De vill istället göra den frivillig för studenterna och detta kan enligt mig öka avståndet mellan finsktalande och svensktalande. Partiet väljer att negligera det faktum att Finland är tvåspråkigt och på så sätt avlägsnar diversiteten hos det finska folket. Om man skulle bejaka olikheter  istället skulle avståndet mellan “vi” och dem” minska.

Domkyrkan i Helsingfors

Jag fick chansen att göra en rundvandring i Helsingfors där jag såg Svenska Teatern, Svenska social- och kommunalhögskolan och Svenska Klubben. Alla dessa platser har ett gemensamt ord, nämligen svenska. Hos Svenska Teatern sätts olika pjäser upp precis som i en vanlig teater. Den enda skillnaden är språket som naturligtvis är svenska. Dessa platser är helt vanliga förutom att språket skiljer sig från mängden. Svenska klubben fungerar som en restaurang/mötesplats där man kan bli medlem och får chansen att ansluta sig till middagar, diskussion och föredrag. Det går även att hyra för tex bröllop. Svenska klubben ger möjligheten för finlandssvenskar att mötas och skapa kontakt. Den slutliga destinationen på rundvadnringen var Svenska social- och koumunalhögskolan. Skolan är en samhällsvetenskaplig, och svenskspråkig högskola som utgör en viktig del av tvåspråkigheten i Helsingfors universitetet.

Mitt besök på Luckan fick mig att inse att svenskan är mer än bara ett språk i Finland. Det är människorna som talar det som gör det speciellt. Historien bakom det och alla som redan talar det kan inte bli negligerade av samhället. Som tur är finns det eldsjälar som Luckan som försöker bevara den finlandssvenska kulturen i samhället. De öppnade upp mina ögon för hela bilden och för det är jag dem evigt tacksam.

– Victor