fbpx

Igår (den 8 maj) har några från Luckans personal deltagit i seminariet “Vägledning inför framtidens arbetsmarknad” som ordnades i Åbo. Arrangörer för dagen var Nordplus, Åbo akademi och Regionförvaltningsverket.

Vi bjöds också på fantastisk god mat under dagen

Under dagen fick vi lyssna till intressanta föreläsningar som berörde bland annat teman såsom förändringar i nom arbetsmarknaden i Finland och vad det innebär för vägledararbetet, globaliseringen och digitaliseringens påverkan samt utmaningarna inom karriärvägledning och karriärplanering i framtiden. Vad behöver dagens ungdomar lära sig? 

 

Kan man konkret säga hur framtiden ser ut? Det var några frågor som vi funderade under föreläsningarna och

Programmet för dagens vägledarseminarium

som föreläsarna tog upp. Det är svårt att veta hur jobben kommer att se ut i framtiden. Finns det kvar de jobb som vi nu tar för givet? Kanske vi i framtiden jobbar som robotsäkerhetsinspektör, förman för robotar, robottränare, metabolismanalytiker eller ryktesförsäljare? 😉

 

Eventuella framtida jobb som presenterades av Leena Jokine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack Åbo för det soliga och varma vädret!

/Luckans vägledare & koordinatorer
Louise Mannil, Riika Leppinen, Anna Korpak & Lars Sjöblom