fbpx

I tisdags var det RUBU-fest på Annegården i Helsingfors. Rubu-festens syfte är att samla information om vad ungdomar önskar för fritidsaktiviteter- och tjänster runt om i staden och på ungdomsgårdarna. KrutBudgets* årsklocka börjar med RubuFest som ordnas i maj, en minifestival där ungdomars idéer och tankar kring fritidsaktiviteter och hobbyverksamhet samlas genom olika aktiviteter.

Detta år var det sju stycken grupper med 7:e och 8:e klassister som deltog.

Vi på Ungdomsakademin Luckan ville detta år ta reda på vilka sociala medier de unga använder sig av för att veta var vi lättast når ut med våra tjänster till de unga.

Vi använde oss av olika färggranna tomma papper, var den första gruppen fick skriva in de sociala medier de använder sig av. Vi ville inte på något sätt styra deras val av kanaler så de fick själva välja och lägga till de kanaler som de använde sig av. Därefter skulle de lägga ett grönt klistermärke på de sociala medier som de använder dagligen och ett rött på de som de använder mera sällan. Om det var någon social mediekanal som de inte använde sig av skulle de lämna tomt.

Sociala medierna som de unga skrev på pappren var:
Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Tumblr, Twitter, Whatsapp och Youtube.

Resultaten vi fick var ganska väntade, medan vissa resultat var mera förvånande.

I vår lilla undersökning kom det fram att Youtube var det populäraste nätforumet, därefter kom Whatsapp, Snapchat och Instagram. Youtube var speciellt populärt bland killar.

Det som vi också hade väntat oss, men som också blev tydligt i och med vårt resultat var att Facebook är mindre populärt bland de unga och de använder sig sällan av det. De flesta sade att de överhuvudtaget inte har appen nedladdad på sin telefon.

Dagen gick i sin helhet mycket bra och vi hade även möjlighet att berätta för 8:e klassisterna om vilka ungdomstjänster som vi har att erbjuda. Efter en lyckad och soliga dag på RUBU, var vi nöjda med statistiken vi fick fram och även med interaktionen vi hade med de unga.

Tack för att vi i år igen fick vara en del av detta viktiga initiativ!

/Louise Mannil och Maria Sarlin, Ungdomsakademin Luckan

*”KrutBudgeten är en del av Helsingfors stads budget och dess användning besluts av de unga. Som resultat av KrutBudgeten, syns ungdomarnas idéer på områdena. Ungdomarna är med och funderar och besluter över följande års fritidsaktiviteter och ungdomscentralen budgets riktning. Idéerna samlas in under flera tillfällen, så att så många unga som möjligt kan påverka ungas fritidsaktiviteter, hobbymöjligheter och områdets utveckling. Till slut röstar de unga på idéer som de vill se bli förvekligades under nästa år. Röstningens resultat framförs av en KrutBudget-jury som består av unga och ungdomscentralens personal.” (Källa: http://ruuti.munstadi.fi/sv/krutbudgeten/)