fbpx

Smartkultur i Nyland – Kulturens digitala stödpatrull var ett projekt som finansierades till största delen av REACT, en fond under Europeiska socialfonden. Projektet administrerades av Föreningen Luckan.

Projekttiden inföll mellan februari 2022 och september 2023. Övriga finansiärer var Svenska kulturfonden och ett antal kommuner och städer i Nyland. Projektets uppdrag var att stödja professionella kulturaktörer i Nyland med sakkunnande, fortbildning, workshops, networking och konkret hjälp.


Projektet hade en stark betoning på digitala verktyg och tjänster för att aktörernas verksamhet skulle få större synlighet och ökade sysselsättningmöjligheter.

Smartkulturs slutsevenemang ://digit4l genomfördes i Luckan Helsingfors den 5 september 2023. Se evenemanget och Smartkulturs trailer nedan.

Till Smartkulturs trailer
Till slutevenemanget ://digit4l

Vem var projektets målgrupp?

Professionella kulturaktörer i Nyland. Enskilda personer, grupper, organisationer och företag.

Våra tjänster

Läs mer om projektets specifika tjänster i avsnittet Produkter.

Hur?

Ledstjärnan i projektet var ‘Learning by doing’ – genom att arbeta tillsammans hjälptes kulturaktörer att nyttja digitala lösningar i sin verksamhet.

En del av tjänsterna har projektet utvecklat på basis av svaren på en kartläggning som gjordes i början av projektet. Kartläggningen är stängd, och ses i denna länk.

Smartkultur sammanställde ett kompendium med information och manualer från projekttiden. Läs kompendiet här.

Smartkultur i Nyland – Kulturens digitala stödpatrull Projektet finansierades som en del av unionens åtgärder mot Covid-19-pandemin.


Nedan information från projekttiden februari 2022 till september 2023


Produkter Om ossKontaktFeedbackDokument

SMARTKULTUR / EVENEMANG

Projektet Smartkultur ordnar evenemang samt föreläsningar och workshops inom området digital utveckling. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av vårt utbud nedan. Du kan även besöka Luckans YouTube-kanal här (länk).

Produkter

Vi stöder kulturfältet och skräddarsyr våra tjänster för kulturaktören.

STUDIO

Selftape studio. I vår studio får du kostnadsfritt göra selftapes för en konkret casting eller innehåll till din showreel eller portfölj. Vi erbjuder studioutrymme, inspelningsteknik, handledning och hjälp så att du i lugn och ro får koncentrera dig på innehållet. Vi kan också hjälpa dig med videoredigering för en färdig produkt. Den här tjänsten lämpar sig för alla kulturaktörer som har behov av att producera lätta videor. Våra utrymmen, som ligger centralt på Georgsgatan 27 i Helsingfors, lämpar sig också väl för att ordna castingtillfällen i. Hittills har projektet kunnat erbjuda tjänster åt skådespelare, produktionsbolag, musiker, trollkonstnärer och webbproducenter. Boka tid genom att ta kontakt med Staffan eller Freddi.

WORKSHOPS

Streamingens grunder. Vi ordnar workshops enligt premissen “learning by doing” där vi tillsammans övar på streaming. Projektet har utvecklat en workshop för kulturarbetare där vi hjälper dig att nå din publik digitalt.
Workshopen passar dig som sköter streaming inom den egna verksamheten och dig som behöver bilda en bättre uppfattning om vilka krav tekniken ställer för att lättare kunna beställa tjänster.

SYNLIGHET PÅ SOCIALA MEDIER

Smartkultur i Nyland administrerar det populära Instagramkontot “This is Svenskfinland”. Du som är kulturaktör kan via oss få en strålande möjlighet att göra din verksamhet och vardag känd på bred front för kontots dryga 8000 följare. Skriv till [email protected] för att bli värd för kontot i en vecka. Du hittar kontot på @thisissvenskfinland

KULTURARBETARE

Kulturbanken – Vi bygger upp en digitalbank med kulturaktörer i Nyland på webbtjänsten Kulturforum.fi. Via tjänsten kan du presentera dig och din verksamhet så att såväl kunder som publik lättare kan hitta dig. Börja med att registrera dig på Kulturforum.fi och fyll noga i din beskrivning och dina kontaktuppgifter.

PERSONLIGA KONSULTATIONSTRÄFFAR

Skall du ordna ett digitalt evenemang? Vi kan hjälpa med att planera såväl det tekniska utförandet som det innehållsmässiga upplägget för bästa möjliga upplevelse. Behöver du bollplank för vidareutveckling av en existerande produkt eller idé? Vi bokar gärna in personliga konsultationsträffar för att i lugn och ro gå igenom dina utmaningar och frågor. Vi kan också hjälpa med att hänvisa dig vidare till relevanta tjänsteleverantörer. Tag kontakt så ser vi vad vi kan göra!

MENTORSKAPSPROGRAM

Du som kulturaktör har möjlighet till en mentor som stöder dig inom det tekniska. Som behärskar det digitala. Mentorparen möts tio gånger, med start i januari 2023. Anmäl intresse och vad du behöver hjälp med till Anki Hellberg-Sågfors, som koordinerar programmet. Vi har några platser, så tag chansen! 
Beskriv kort vad du skulle behöva hjälp med. T. ex. digital anpassning av koncept och innehåll, tekniskt stöd, digital marknadsföring, digital produktion, postproduktion, some eller något annat. Hör av dig!

Kontakt: Anki Hellberg-Sågfors, [email protected]

Om oss

Smartkultur i Nyland – Kulturens digitala stödpatrull är ett EU-projekt inom programmet REACT. Projektet har fått delfinansiering av Kulturfonden och ett antal städer och kommuner i Nyland. Projektets målsättning är att öka de digitala färdigheterna bland professionella kulturaktörer i Nyland. 

Projektet, vars aktiva fas är pågår mellan 01.02.2021 och 30.09.2023, vill stödja kulturaktörer, särskilt det fria kulturfältet – som en följd av pandemin som drabbat hårt hela branschen. Digitaliseringen av kulturen kommer även i framtiden att vara aktuell. Därför vill Smartkultur hjälpa genom att erbjuda sakkunnande, utbildning, stöd och konkreta handtag för att hållas med i utvecklingen.

På webbsidan kommer projektet att publicera kompetenshöjande material som komplement till de tjänster vi utvecklar och erbjuder i form av manualer och videor.

Känner du dig träffad? Tag gärna kontakt!

Vi som jobbar med projektet

Staffan Gräsbeck

Staffan Gräsbeck är medianom med inriktning på manus och regi samt flerkamera och klipp. Han har en nioårig bakgrund som redaktör och regissör inom TV-produktion och drama för Public Service. Staffan har gedigen erfarenhet av arbete såväl framför som bakom kameran. Till Staffans styrkor hör konceptutveckling, bildregi och paketering av audiovisuella produktioner.

Kontaktuppgifter

Tel. +358 40 078 9498
Epost: [email protected]

Fredrik Waselius

Fredrik Waselius är medianom med bakgrund i musik och ljudarbete. Han har mångårig lärarerfarenhet och har jobbat som tekniker med ljud, streaming och annan eventteknik. Fredrik är trygg med att ha många järn i elden och är även erfaren inom kommunalt beslutsfattande.

Kontaktuppgifter

Tel. +358 44 548 23 35
Epost: [email protected]

Projektets övriga uppgifter

Projektets övrig personal

Jessica Lerche
Tel. +358 50 373 3925
E-post: [email protected]

Karl Norrbom
Tel. +358 40 754 6969
E-post: [email protected]

Styrgruppen

  • Sebastian Weckman (ordf.)
  • Christel Björkstrand
  • Lotta Lerviks
  • Cecilia McMullen
  • Annette Ström
  • Marika Krook
  • Dan Henriksson
  • Anki Hellberg
  • Johan Storgård
  • Ida Stolt-Haglund

Samarbetspartners

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden via Tavastlands NTM-centralSvenska kulturfonden samt städerna  BorgåEsboGrankullaHangöLovisaRaseborgoch Vanda.

Samarbetsorganisationer: Ace-ProductionCefistoKlockriketeaternKulturföreningen GrandKulturhuset KareliaLuckan KyrkslättSydkustens landskapsförbundUnga TeaternVästnyländska kultursamfundet (Luckan Raseborg) och Västnyländska ungdomsringen.

Smartkultur i Nyland – Kulturens digitala stödpatrull. Projektet finansieras som en del av unionens åtgärder mot Covid-19-pandemin.